Bestuur en commissies

Bestuur Functie
Vacant Voorzitter
Esther Dokter Penningmeester
Natasja Meijering Secretariaat/Planning
Natascha Moraal Bestuurslid
Manon Zandvliet Bestuurslid

Met ingang van 1 augustus 2021 is Jantinus Meijeringh, na zes jaar gestopt als voorzitter van het bestuur. 

Hierdoor ontstaat een vacature in het bestuur van het dorpshuis Trefpunt.

Vacature Voorzitter:

 • Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • (Mede)ondertekenen van o.a. uitgaande brieven, overeenkomsten, subsidieverzoeken etc.
 • Optreden als bemiddelaar bij eventuele problemen, conflicten etc.
 • Contactpersoon naar de gemeente.
 • Overleg begroting/jaarrekening met de huisaccountant.
 • Overleg begroting/jaarrekening met de gemeente. – (Mede) onderhouden contacten met de diverse leveranciers.
 • Verantwoordelijk voor de inrichting van het beveiligingssysteem, incl. onderhouden contacten met alarmcentrale SMC.
 • Bijhouden en onderhouden van sleutelplan.
 • Mede afsluiter van het dorpshuis aan het eind van elke gebruiksdag.
 • Promoten (net als de andere bestuursleden) van het dorpshuis bij contacten met derden.
 • Samen met secretaris en penningmeester verantwoordelijk voor de juiste aanlevering en inhoud van de financiële stukken richting Aakadecee en gemeente.
 • Collegiale bestuursverantwoordelijkheid voor alle voorkomende zaken.
 • Bij ¨normale” omstandigheden (corona vrij) ligt de gemiddelde tijdsinvestering per week op ongeveer 3 uur bij het takenpakket zoals hierboven opgesomd is.
 • Als er belangstelling bestaat voor deze vacature dan kan contact opgenomen worden met  één van de bestuursleden.