Home

Aan alle gebruikers van het dorpshuis Trefpunt

Het dorpshuis Trefpunt zal in de periode van 13 juli tot en met 25 augustus 2019 gesloten zijn.

In dorpshuis het Trefpunt worden tal van activiteiten voor kinderen, volwassenen en senioren georganiseerd, zowel op sportief, sociaal en maatschappelijk gebied.

Ook voor het geven van een (bedrijfs)feest bent u bij het Trefpunt aan het juiste adres!
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Het dorpshuis beschikt naast een (snack) bar en feestzaal ook over een sportruimte en een vergaderruimte.
Deze zijn te huur voor uw eigen georganiseerde activiteit.

Alleen de jaarlijkse spelweek voor de kinderen zal doorgang vinden en wel van 29 juli tot en met 2 augustus.

Het bestuur van dorpshuis Trefpunt wenst een ieder alvast een fijne vakantie periode  en hopen in het nieuwe, jubileum jaar, de 25e!!!!!!, weer op veel bezoekers, sporters en deelnemers aan activiteiten die weer georganiseerd worden door hetzij de clubs en verenigingen zelf; hetzij door de activiteitencommissie van het Trefpunt.

Laten we er met z’n allen  weer net zo’n geweldig jaar van maken als het afgelopen jaar.

Een ieder die hieraan heeft meegewerkt hartelijk dank hiervoor.

Thema door Anders Norén