Vacture voorzitter

De huidige voorzitter van het Stichtingsbestuur Dorpshuis Trefpunt Zandpol, Jantinus Meijeringh, heeft te kennen gegeven om, na zes jaar, te willen stoppen als voorzitter van het bestuur met ingang van het nieuwe seizoen.

Hierdoor ontstaat een vacature in het bestuur van het dorpshuis Trefpunt.

 • Het Stichtingsbestuur bestaat op dit moment uit 5 personen te weten:
 • Voorzitter: Jantinus Meijeringh (vacature m.i.v. 1 augustus 2021);
 • Secretaris: Natasja Meijering;
 • Penningmeester: Esther Dokter;
 • Bestuurslid: Natascha Moraal (vrijwilligersactiviteiten en soc. media);
 • Bestuurslid: Manon Zandvliet (alg. zaken en lief en leed pot).

Stichting Dorpshuis Zandpol verkeert in de gelukkige omstandigheid dat ze de beschikking heeft over een 50-tal vrijwilligers die op alle mogelijke gebieden hun vrije tijd aanbieden aan het dorpshuis. Vrijwilligers is kapitaal en wat dat betreft heeft het Dorpshuis een flink kapitaal. Een geluk bij een ongeluk (corona) is dat het Trefpunt gebruik heeft gemaakt van de toekenning van fondsengeld wat aan het Trefpunt is toegekend. De afgelopen tijd is het Trefpunt weer helemaal bij de tijd gekomen. Je moet hierbij denken aan bijvoorbeeld zaken als: een nieuwe keuken, nieuw meubilair, zonnepanelen, ledverlichting etc. Het Trefpunt kan weer jaren vooruit. Als voorzitter van deze mooie Stichting kun je echt (samen met je medebestuursleden) je ei kwijt als je begaan bent met het wel en wee van Zandpol en het dorpshuis als centrale spil in het dorp wilt laten zijn.

Hieronder volgt een overzicht wat het takenpakket van voorzitter (kan) inhouden.

Vacature Voorzitter

 • Voorzitten van de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • (Mede)ondertekenen van o.a. uitgaande brieven, overeenkomsten, subsidieverzoeken etc.
 • Optreden als bemiddelaar bij eventuele problemen, conflicten etc.
 • Contactpersoon richting de gemeente vanwege het feit dat de gemeente (nog) eigenaar is van het Trefpunt. Stichting is huurder van het gebouw.
 • Aanspreekpunt voor de gemeente met betrekking tot uitvoeringszaken.
 • Overleg begroting/jaarrekening met de huisaccountant.
 • Overleg begroting/jaarrekening met de gemeente. – (Mede) onderhouden contacten met de diverse leveranciers.
 • Verantwoordelijk voor de inrichting van het beveiligingssysteem, incl. onderhouden contacten met alarmcentrale SMC.
 • Bijhouden en onderhouden van sleutelplan.
 • Mede afsluiter van het dorpshuis aan het eind van elke gebruiksdag.
 • Promoten (net als de andere bestuursleden) van het dorpshuis bij contacten met derden.
 • Samen met secretaris en penningmeester verantwoordelijk voor de juiste aanlevering en inhoud van de financiële stukken richting Aakadecee en gemeente.
 • Collegiale bestuursverantwoordelijkheid voor alle voorkomende zaken.
 • Bij ¨normale” omstandigheden (corona vrij) ligt de gemiddelde tijdsinvestering per week op ongeveer 3 uur bij het takenpakket zoals hierboven opgesomd is.
 • Als er belangstelling bestaat voor deze vacature dan kan contact opgenomen worden met de huidige voorzitter of één van de andere bestuursleden.

Thema door Anders Norén